Ordensregler for foreningshuset

 

Foreningshuset er røgfrit

Er åbent for alle medlemmer hver dag i perioden fra 30. Marts – 26. Oktober kl. 7.05 – 23.55 og i perioden 26 Oktober - 30 Marts kl. 8.05 - 22.55

Dette gælder dog ikke når huset er udlejet eller bestyrelsen/festudvalget benytter huset til møder eller fester.

Ved bestyrelses- og festudvalgsmøder kan den del af huset der ikke benyttes frit bruges af medlemmerne.

 

Køkkenet

Øl og vand må kun medtages i forbindelse med bestyrelses- og festudvalgsmødeaktivitet. Køkkenet er røgfrit område.

 

Medlemspligter

Ved benyttelse af huset skal huset og dets inventar efterlades i pæn og ryddelig stand. Når man forlader et bord sørges for oprydning (sætte stole på plads, tørre bordet af)

Medbringes stole udenfor foreningshuset, skal de sættes på plads inden hus/plads forlades. Når man forlader hus/plads skal man sørge for at stole, der evt. ikke er sat ind, sættes på plads. Dette gælder uanset klokkeslæt.

Affald skal lægges i affaldssække.

Drikkevarer trukket i automaterne skal nydes i foreningshuset eller det omkringliggende areal.

Tomme flasker og dåser skal puttes i hullerne i væggen mellem øl automaterne.

Toiletter skal holdes rene. Efterlad det som du selv gerne vil modtage det.

Når huset forlades: Skal døren til opholdsstuen altid lukkes, af hensyn til alarmen. Vinduer skal være lukket og ventilationen slukket. Døre til foreningshuset og udestuen skal låses.

 

Drikkevarer:

I foreningshuset må kun nydes øl og vand der er købt i de automater der er opstillet.

Festpladsen ved foreningshuset er undtaget fra kravet om køb af øl og vand.

Ved foreningsarrangementer skal vin også købes af festarrangørerne. Ved disse arrangementer, skal alle drikkevarer, der nydes på festpladsen også købes enten i automaterne eller hos arrangørerne.

Ved åbne arrangementer, afholdt af medlemmerne, hvor der serveres mad under en eller anden form, og hvor alle medlemmer er inviteret, skal øl og vand købes i automaterne, eller det kan aftales med ølmanden, at der købes hele kasser.

 

Gæster:

Medlemmer har ret til at medtage gæster i huset samt servere mad for dem, men når dette sker skal følgende ordensregler efterleves:

Det er kun tilladt at medbringe op til 15 gæster, som ikke er medlem af foreningen.

Øl og vand skal købes i automaterne.

Foreningens medlemmer har fortsat ret til at benytte hus og sodavands- ølmaskiner.

Der må ikke spilles musik så det generer naboer eller øvrige brugere af huset.

Forekommer der protester over musik fra naboer eller øvrige brugere af huset, skal musikken stoppes.

Huset skal forlades inden de i punkt 1 angivne tidspunkter.

 

Udlejning:

Huset kan lejes ud til private fester også uden for sæsonen. I sæsonen kan huset ikke lejes ud lørdag, søndag og søgnehelligedage. Lejes huset ud til fester, skal huset forlades senest på det tidspunkt, der er aftalt ved udlejningen. Lejeren af huset har råderet over udestue, hyggestue og køkken. Foreningens medlemmer har kun adgang efter direkte aftale med lejeren.

Lejeren af huset skal selv sørge for opvarmning af udestuen, og der må ikke benyttes el –ovne til opvarmning.

Vedtaget på generalforsamlingen den 18 Maj 2013.

Kan du ikke læse PDF? Så kan du hente Adobe reader her 

Det er helt gratis.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk