Salg af huse

Ønsker et medlem at sælge sin have retter vedkommende henvendelse til formanden der efterflg. sørger for vurdering af denne.

En vurdering koster pt. kr. 1.800,-

Haveejeren skal inden vurderingen fremskaffe en tinglysningsattest og en El-attest.

Dette for at sikre, at der ikke skyldes penge i huset og, at installationerne er lovlige.

Når haven er vurderet udarbejdes der 3 rapporter der er iflg. kolonihaveforbundets regler, disse fordeles til sælger, foreningen og senere til køber.

Efter godkendelse af sælger sættes resultatet i foreningens opslagstavle på foreningshuset så evt. interesserede kan se hvilke haver der er til salg.

Da vi ikke har nogen venteliste må haveejerne gerne selv finde en køber, haverne må dog aldrig sælges til over vurderingsprisen.

Haver kan kun sælges gennem bestyrelsen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk